Jeres kerneforretning
er vores kerneforretning.

Hvorfor Flowbuilders?

Flowbuilders har et gennemprøvet rammeværk, som er designet til praktisk brug og umiddelbart kan systemunderstøttes

Overblik

Vi hjælper med at skabe et overblik over forretningens IT assets og de tilhørende processer.

Vi hjælper med at skabe et overblik over forretningens IT assets og de tilhørende processer.

Værdiskabelse

Vi hjælper med at skabe øget værdi for forretningen bl.a. ved etablering og forankring af processer og organisation.

Vi hjælper med at skabe øget værdi for forretningen bl.a. ved etablering og forankring af processer og organisation, der sikrer den løbende forbedring og tilpasning til forretningens behov.

Erfaring

Vi hjælper med at afklare forretnings behov og afdække businesscase for gennemførsel, udvælge produkt og leverandør.

Vi hjælper med at afklare forretnings behov og afdække businesscase for gennemførsel, udvælge produkt og leverandør, endeligt udarbejde en kontrakt og slutteligt implementere projektet.

Hvem er Flowbuilders?

Flowbuilders er et dansk løsnings- og konsulenthus med speciale i at give vores kunder overblik over sammenhængen mellem deres forretningsservices og den bagvedliggende kritiske infrastruktur. Vi effektiviserer og automatiserer de omkringliggende processer samtidigt med, at forretningens behov for compliance indenfor kritisk infrastruktur og tilhørende software sikres. Vores arbejde strækker sig fra idé og indkøb, henover strategi og design, til støtte med implementering og efterfølgende drift, samt arbejdet med organisationens løbende procesforbedringer.

Læs mere om os