Overblik

Historisk set har virksomhedens IT Asset Management processer og systemer sjældent levet op til deres fulde potentiale. Dette bør dog ikke afskrække virksomheder fra at starte arbejdet med at få IT Assets og hele IT Asset lifecycle under kontrol. Der er meget at vinde ved at have bedre kontrol, undgå massive ikke planlagte udgifter, øge produktivitet og have nem adgang til information til at træffe strategiske beslutninger.

Gøres det korrekt, belønnes virksomheden med effektive, standardiserede, systemunderstøttede processer, der giver et værdi- og fakta baseret overblik.

Årsagen til, at IT Asset management sjældent leverer til processens fulde potentiale, er typisk ikke systemteknisk, da langt de fleste løsninger tilbyder mere funktionalitet, end der er brug for – årsagen skal findes i forankringen af en standardiseret IT Asset Lifecycle i organisationen.

Flowbuilders’ erfaring og kendskab til førende ITAM systemer, samt vores gennemprøvede rammeværk, har hjulpet danske virksomheder igennem forankringsprojekter, der har skabt  overblik og sammenhæng i deres hard- og software assets, hele vejen gennem livscyklus, og medvirket til implementering af modne standardprocesser og disses organisatoriske forankring.

IT Asset Management og IT Asset Lifecycle

I arbejdet med at få IT Assets under kontrol, ser vi primært på de lysere blå cirkler i figuren til venstre, og i særdeleshed på snitfladerne mellem IT Assets, processer og værktøj:

Værktøjsunderstøttelse (ITSM og Asset/Inventory system):​

Værktøjsunderstøttelse skaber det praktiske fundament for IT Asset Management i forretningen. ​

Det er derfor vigtigt, at de databærende værktøjers processer og fælles integrationer allerede fra starten tænkes igennem, således de bedst muligt understøtter forretningens krav til IT Asset Management.

IT Asset Lifecycle (HAM & SAM):​

Maksimering af forretningens værdi via Asset Management kræver, at der arbejdes målrettet med Asset Lifecycle for Hardware- & Software Asset Management, og at håndteringen af IT assets, fra bestilling til udfasning, optimeres. ​

Dette arbejde understøtter forretningens mål om vækst i modenhed, og bidrager desuden til at identificere besparelsespotentiale på IT Assets.

Bestilling og indkøb (Request Fulfillment):​

Hvis forretningen for alvor vil skabe værdi i en Asset Lifecycle baseret tankegang, er det væsentligt at forstå, hvordan processer for bestillinger og indkøb skal anvendes for alle IT relaterede services og dermed sikre opdatering af IT Assets og CI, gennem både manuelle og automatiserede processer.

Styring og kontrol (Change Management):​

For at sikre den kontinuerlig sammenhæng mellem IT Assets og IT-services er det vigtigt, at alle ændringer styres og holdes under kontrol. Styring gennem Change Management sikrer, at data konsekvent opdateres. Det bliver dermed nemmere for forretningen at træffe beslutninger, og det sikrer, at eventuelle efterfølgende fejl grundet ændringer minimeres.

HAM og SAM

Arbejdet med IT Asset Management og en senere yderligere værdiskabelse kræver, at forretningen får kontrol over deres hardware og software assets. Da registrering og styring af hardware og software følger forskellige modeller brydes dette op i Hardware Asset Management (HAM) og Software Asset Management (SAM).

Flowbuilders har erfaringen og relevante samarbejdspartnere, der kan sikre, at forretningens IT assets bliver registreret og styringen systematiseret og værktøjsunderstøttet, uanset om der er tale om hardware eller software.

Interesseret i, hvordan du får dine IT Assets under kontrol? Kontakt os, og vi vil fortælle dig mere.

info@flowbuilders.dk