Værdiskabelse

For at arbejdet med IT Asset Management bliver værdiskabende, er det nødvendigt at se på virksomhedens procesmodenhed og arbejde videre med denne.

Flowbuilders hjælper med at effektivisere og automatisere de omkringliggende processer, samtidigt med at forretningens behov for compliance indenfor IT-infrastruktur og tilhørende software modnes, løftes og endeligt sikres.

Vi hjælper med til at etablere den nødvendige organisation og proces, for at forretningen bliver i stand til at identificere og iværksætte løbende forbedringer.

Modenhedsrejse

Hvor er forretningen nu, og hvor vil I gerne hen?

Flowbuilders kan hjælpe jer til at identificere, hvor forretningen er i sin Asset- og procesmodenhed, og hvordan jeres forretning kan løftes til en højere modenhed, så IT Asset Management er med til at skabe en øget værdi for forretningen.

Forretningsprocesser og services

Langt de fleste forretningsprocesser kræver i dag IT for at kunne fungere. Forretningsprocesserne understøttes af IT-services, og der er i stigende grad kommet fokus på effektivt at definere og rapportere mod disse services. ​

Vi møder ofte en vis forvirring omkring, hvad forskellen er på de overordnede forretningsprocesser og de understøttende IT-services, samt spørgsmålet om, hvordan virksomheden kan drage fordel af at kende forskellen?​

Flowbuilders kan hjælpe forretningen med at identificere processer og de underlæggende IT-services og optimere brugen af disse.

Forretningsprocesser:

Forretningsprocesser er en logiske samling af en eller flere forretningsservices, som er den samlede arbejdsgang, hvorunder der leveres services til forretningens kunder.

Forretningsservices:

Forretningsservices er et sæt forretningsaktiviteter leveret til en kunde. En kunde kan være både intern og ekstern. Konteksten for en forretningsservice defineres yderligere af virksomheden i forhold til de udbudte forretningsprocesser.

Infrastrukturservice:

Infrastrukturservices er den underliggende samling af teknologi, der gør det muligt at afvikle forretningsservices, inden for virksomhedens rammer.

Løbende forbedringer (CSI proces)

For løbende at forbedre datakvalitet og processer, bør forretningen indføre enkle skridt til at holde processer, værktøjer og data up-to-date, således det konstant sikres, at disse lever op til forretningens behov. ​

Flowbuilders hjælper forretningen med at opbygge processer og organisation ud fra vores gennemprøvede Continual Service Improvement rammeværk.

KPI og driftsstyring

En af forudsætningerne for at skabe værdi, er muligheden for at kunne måle effekten af igangsatte initiativer, samt at sikre målingerne bliver brugt til at styre forretningen i den ønskede retning.

De fleste ITSM systemer har indbygget funktionalitet til at opsætte rapporter og målinger, men hvordan identificeres ”de rigtige” målinger, og hvordan sikres det, at KPI afspejler forretningens strategi og behov?

Flowbuilders hjælper med at identificere hvilke målinger, der vil give størst værdi ud fra forretningens kritiske succes faktorer, og kommer med anbefalinger til videre udvikling af og arbejde med KPI og driftsstyring.

Interesseret i, hvordan IT Asset Management bliver værdiskabende for din virksomhed? Kontakt os og vi vil fortælle mere.

info@flowbuilders.dk